Lediga jobb Sveriges Lantbruksuniversitet i Lindesberg

Se alla lediga jobb från Sveriges Lantbruksuniversitet i Lindesberg. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Lindesberg som finns inom det yrket.

Forskningsassistent

Ansök    Jun 27    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi   Vid institutionen fo?r ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamha?llenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning pa? jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundla?ggande och tilla?mpade fra?gesta?llningar om ekologiska konsekvenser av markanva?ndning och om biologisk ma?ngfald hanteras ofta tillsammans i sa?va?l enskilda projekt som sto?rre samarbeten. Grimso? forskningsstatio... Visa mer
Institutionen för ekologi
 
Vid institutionen fo?r ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamha?llenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning pa? jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundla?ggande och tilla?mpade fra?gesta?llningar om ekologiska konsekvenser av markanva?ndning och om biologisk ma?ngfald hanteras ofta tillsammans i sa?va?l enskilda projekt som sto?rre samarbeten.

Grimso? forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun. Grimso? tillho?r Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) och utgo?r avdelningen Viltekologi inom Institutionen fo?r Ekologi. Pa? Grimso? finns ocksa? Viltskadecenter som utbildar och informerar om skador orsakade av fredat vilt och hur dessa fo?rebyggs.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Som forskningsassistent kommer du att vara verksam inom ett projekt som studerar mårdhundars ekologi och förvaltning. Huvuduppgifterna handlar om att utvärdera metoder för att upptäcka mårdhundar, med fokus på den så kallade Judas-metoden. Främst kommer arbetet innebära att behandla och analysera rumsliga data från GPS-sändare på mårdhundar.

Din bakgrund 
Du ska ha en akademisk examen (kandidat eller masterexamen) med fokus på ekologi, helst inkluderande viltförvaltning. Du ska ha goda och dokumenterade kunskaper i användning av R, Excel och GIS-verktyg (helst QGIS) samt statistiska analyser. Du ska ha dokumenterad kompetens när det gäller att organisera, analysera och tolka rumsliga data från djur försedda med GPS-sändare. Du ska ha erfarenhet av forskning och intresse för beteendestudier av rovdjur, helst invasiva främmande arter. Du ska kunna läsa, skriva och tala god engelska och svenska. Vi förväntar oss att du har god organisationsförmåga, är noggrann och har god samarbetsförmåga, men att du även kan arbeta självständigt.

Placering:
Grimsö forskningsstation, SLU, Riddarhyttan.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 1 månad, med ev. möjlighet till eventuell förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-11.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

En doktorand i forskarutbildningsämnet: Biologi, ekologi

Institutionen för ekologi Hur påverkas vildsvin av jakt? Vid Institutionen för ekologi bedrivs internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att f... Visa mer
Institutionen för ekologi
Hur påverkas vildsvin av jakt?

Vid Institutionen för ekologi bedrivs internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urbana miljöer. Trofiska interaktioner - interaktioner mellan predatorer, bytesdjur/herbivorer (av vilka vissa är växtskadegörare) och växter - är en central del av denna verksamhet. Detta fokus på trofiska interaktioner med kopplingarna till institutionens olika forskningsinriktningar gör institutionen för ekologi till en unik forskningsmiljö med stor potential för den framtida utvecklingen av trofiska interaktioner både inomvetenskapligt och interdisciplinärt, nationellt och internationellt.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Under de senaste 30-åren har vildsvin återetablerat sig i större delen av södra- och mellersta Sverige men också i delar av Norge och Finland. I Skandinavien är dock vildsvin en art som ofta hamnar i konflikt med människor då deras olika aktiviteter lätt resulterar i skador på jordbruksmark, trädgårdar, kyrkogårdar mm. Jakt är en effektiv förvaltningsstrategi som kan minska inte bara populationstätheten och frekvensen av skador på grödor utan anses också vara en effektiv störningsåtgärd som potentiellt kan förändra beteendet hos djuren. Lite är dock känt om effekterna av jakt som störning på vildsvinens beteende, och de få studierna har blandade och motstridiga resultat. Ännu mindre är känt hur jakt påverkar den sociala strukturen och dynamiken inom vildsvinsgrupper. Jakt efter vuxna sk ”ledarsuggor” kan potentiellt komma att destabilisera den lokala sociala strukturen med ändrat habitatval, beteende och ökade skador som följd. I detta doktorandprojekt syftar vi till att adressera dessa kunskapsluckor kring effekterna av jakt på vildsvinens beteende och sociala struktur.

Med GPS-märkta vildsvin kommer vi att undersöka den sociala dynamiken inom vildsvinsgrupper och om jakt framkallar förändringar i den sociala strukturen och gruppsammanhållningen hos vildsvin. Vi kommer att genomföra kontrollerade jakter med hundar på GPS-märkta individer under hela jaktsäsongen och dokumentera deras reaktioner. Social dynamik kommer att studeras med hjälp av en kombination av rumslig och genetisk analys, med data baserad på både GPS-märkta och skjutna individer. För att undersöka djurens släktförhållanden inom och mellan grupper kommer vi att använda redan insamlade DNA-prover från både skjutna och fångade djur för släktskapsanalys. Dessutom kommer vi att jämföra omedelbara och långsiktiga förändringar i beteende hos vildsvin efter jakt med hundar av olika typ.

Vi söker en starkt motiverad doktorand som ska undersöka effekterna av jakt på vildsvins sociala struktur, beteende och användning av jordbruksmark. Doktoranden kommer att samarbeta med forskare och andra doktorander såväl i Sverige som i andra Europeiska länder. Doktoranden kommer att vara en del av team som genomför försök med ställande och drivande hundar. Fältarbetet kommer också att omfatta fångst och märkning av vildsvin. Studieområdena sträcker sig från västra- till östra Mellansverige med stationering på Grimsö forskningssation.

Din bakgrund 
Magisterexamen eller motsvarande, med inriktning mot biologi eller motsvarande, med kurser i ekologi. Körkort, jägarexamen och förmåga att uttrycka sig väl på både svenska och engelska är ett krav. Erfarenhet av liknande vetenskapliga frågor, vetenskaplig publicering, fältarbete och statistisk analys, kunskaper i geografiska informationssystem (GIS) är meriterande, liksom kunskap om stora vilda däggdjur och jakthundar. Kunskap om det svenska jaktsystemet är en merit, såsom förmåga och erfarenhet av att informera och kommunicera med avnämare. 

Placering:
Grimsö forskningsstation

Anställningsform:
 Anställning som doktorand i 4 år med eventuell möjlighet till förlängning. 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-01.

Med ansökan ska bifogas (1) personligt brev, (2) CV, (3) vidimerade kopior av examensbevis, (4) kopia av examensarbete motsvarande minst 15 Hp, (5) vidimerad kopia av pass om den sökande inte är svensk medborgare, (6) en lista på minst två referenspersoner och deras kontaktuppgifter.

SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive styrkt meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/sv/utbildning/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Fastighetstekniker

Institutionen för ekologi Sommarvikariat som fastighetstekniker och kontaktperson på Grimsö Forskningsstation. Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i ... Visa mer
Institutionen för ekologi
Sommarvikariat som fastighetstekniker och kontaktperson på Grimsö Forskningsstation.
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Grimsö forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun, där Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län möts. Forskningsstationen grundades 1974 som en ekologisk forskningsstation med Naturvårdsverket som huvudman. Sedan 1992 ligger Grimsö under Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) verksamhet. Grimsö utgör avdelningen Viltekologi inom Institutionen för Ekologi. På Grimsö finns också Viltskadecenter som utbildar och informerar om skador orsakade av fredat vilt och hur man förebygger dem.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Tjänsten som fastighetstekniker och kontaktperson omfattar 50%. Arbetsuppgifterna består bland annat av daglig tillsyn, utomhusarbete avseende hus och omgivning, mindre drift och underhåll, genomgång av fordon, felsökning och mindre reparationer. I och med logi på plats kan visst förberedande av övernattningsrum och mottagande av gäster förekomma. I tjänsten förväntas man vara på plats dagligen måndag till fredag.

Din bakgrund 
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och utför dina uppgifter med noggrannhet och effektivitet. Arbetet ställer krav på flexibilitet och du skall ha en god förmåga att arbeta självständigt. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och B-körkort är ett krav. Viss utbildning och genomgång sker på plats innan tillträde. Du bör behärska svenska språket i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Placering:
Grimsö forskningsstation.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, sommarvikariat, under fem veckor.

Omfattning:
50%.

Tillträde:
2024-07-18, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-12.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare

Ansök    Feb 22    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Vi so?ker en ansvarstagande och noggra... Visa mer
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Vi so?ker en ansvarstagande och noggrann person till SLU Viltskadecenter. Pa? Viltskadecenter arbetar vi med utveckling och utbildning ro?rande hanteringen av skador av fredat vilt pa? va?xande gro?da, tamdjur och hundar samt med inventering av stora rovdjur.

SLU Viltskadecenter (VSC) a?r ett nationellt centrum fo?r kunskap om vilt, viltskador och samha?lle som finansieras av Naturva?rdsverket. Vi finns pa? Grimso? Forskningsstation vid institutionen fo?r ekologi. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Va?rt ma?l a?r att begra?nsa skador och konflikter som orsakas av framfo?r allt stora rovdjur och stora betande fa?glar. Vi har ocksa? uppdrag inom inventering av stora rovdjur i Sverige. Vi samverkar med flera myndigheter och organisationer.

Mer information om SLU och institutionen fo?r ekologi finns pa? universitetets webbplats www.slu.se.

Om jobbet
Som medarbetare hos oss kommer du att jobba i en grupp engagerade personer som har jobbat tillsammans la?nge. Du ska kunna uttrycka dig va?l pa? svenska och engelska i ba?de tal och skrift och ka?nna dig bekva?m med att prata info?r ba?de sma? och stora grupper av ma?nniskor. Arbetet består framförallt av att genomföra systematiska litteraturgenomgångar, presentera och publicera dessa vetenskapligt och populärvetenskapligt.

Din bakgrund 
Det a?r en fo?rutsa?ttning att du har ett metodiskt arbetssa?tt, ett kritiskt ta?nkande, samt a?r noggrann, analytisk och engagerad i ditt arbete. Mycket stor vikt kommer att la?ggas vid personliga egenskaper sa?som god samarbetsfo?rma?ga, flexibelt och sja?lvga?ende arbetssa?tt samt fo?rma?gan att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt. Det a?r en fo?rdel om du har la?tt fo?r att prioritera om i ditt arbete och har fo?rma?ga att avgra?nsa och prioritera.

Du kommer att ha mycket kontakt med myndigheter, intresseorganisationer, media, enskilda lantbrukare och andra bero?rda, sa? du beho?ver vara en o?ppen, social och jordna?ra person som trivs med att mo?ta ma?nniskor.

Erfarenhet av GIS och forskning a?r o?nskva?rt men inte ett krav.

Forskarutbildning samt god kännedom om och tidigare erfarenhet av att genomföra omfattande litteraturgenomgångar är ett krav. Likaså en god fo?rma?ga att uttrycka dig pa? svenska i tal och skrift.
Vana att kommunicera pa? engelska.
Mycket goda kunskaper i Excel och Word.

Ko?rkort fo?r personbil (B ko?rkort).

Placering

Grimso? forskningsstation/Viltskadecenter.

Anställningsform
Vikariat t.o.m 2024-09-30 med ev. mo?jlighet till fo?rla?ngning.

Omfattning
100%.

Tillträde
Enligt o?verenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-07.

Fackliga kontaktpersoner
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoktor: Reproduktionsbiologi hos medelstora däggdjur

Ansök    Dec 11    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar fram kunskap för en hållbar förvaltning av våra naturresurser, samtidigt som vi utmanar etablerad kunskap genom ett kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vår verksamhet omfattar växter, djur och människor i hela världen. Vår utgångspunkt är ofta den gröna sektorn med kopplingar till skog-, jord-, och vatten. Viltbiologisk forskning bedrivs främst vid Institutionen för ekologi ... Visa mer
Institutionen för ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar fram kunskap för en hållbar förvaltning av våra naturresurser, samtidigt som vi utmanar etablerad kunskap genom ett kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vår verksamhet omfattar växter, djur och människor i hela världen. Vår utgångspunkt är ofta den gröna sektorn med kopplingar till skog-, jord-, och vatten. Viltbiologisk forskning bedrivs främst vid Institutionen för ekologi (Grimsö), Institutionen för vilt, fisk & miljö och Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Tidsperioden när jaktbara arter får jagas bestäms dels utifrån behov, dels utifrån etisk hänsyn. Vilken etisk hänsyn som kan krävas styrs i sin tur i stor utsträckning av arternas reproduktionsbiologi. Jakttiderna kan behöva ändras, exempelvis till följd av föränderliga viltstammar, ny biologisk kunskap eller att klimatförändringar påverkar tidpunkten för reproduktion och uppfödning av ungar.

Vid den senaste jakttidsberedningen konstaterades att jakttiderna möjligen överlappar med reproduktionstiderna för rödräv (Vulpes vulpes), grävling (Meles meles), skogsmård (Martes martes), iller (Mustela putorius), skogshare (Lepus timidus), fälthare (Lepus europaeus) och bäver (Castor fiber). Naturvårdsverket finansierar nu ett forskningsprogram för att undersöka tidpunkten för de utpekade arternas reproduktion, samt när och hur de jagas idag.

Centrala frågeställningar inom forskningsprogrammet är:


• När föds ungarna, och hur ser den geografiska variationen ut?
• När diar ungarna och när blir de oberoende i olika delar av Sverige?
• Hur påverkas tidpunkten för reproduktionen av en föränderlig omvärld, och vilka förändringar kan vi vänta oss i framtiden?

Programmet erbjuder en unik möjlighet till jämförande studier av hur omvärldsfaktorer påverkar reproduktionsbiologin hos medelstora däggdjur.  Vi kommer att kombinera data från olika källor, samt data insamlade med olika metoder, för att besvara frågeställningarna.

Den utlysta tjänsten har fokus på analys av reproduktiv status utifrån dissektioner av insamlat biologiskt material i relation till latitud och olika omvärldsfaktorer, främst med fokus på rödräv, grävling och skogsmård. Du kommer ha en koordinerande roll för insamling av material, utveckling av metoder, analys av data, sammanställning av resultat och vetenskaplig publicering.

Din bakgrund 
Du har doktorsexamen inom reproduktionsbiologi, veterinärmedicin, ekologi, eller annat relevant ämnesområde. Erfarenhet av bestämning av reproduktiv status genom analys av biologiskt material och erfarenheter av att analysera stora datamängder statistiskt är starkt meriterande, liksom erfarenhet av att kombinera statistiska metoder och data från olika källor. Kunskap om livshistorieteori för däggdjur är meriterande, liksom kunskap om svensk viltförvaltning och jaktlagstiftning. Erfarenhet av medborgarforskning, viltkameror, hormonanalyser, respektive DNA-analyser av spillning är också meriterande.

Vi söker en ambitiös, kreativ och entusiastisk person med utmärkta kommunikationsfärdigheter på engelska (tal och skrift), både när det gäller förmåga att leda arbetet med att skriva vetenskapliga publikationer och att kommunicera populärvetenskap. Det är meriterande att behärska svenska eller annat skandinaviskt språk, då viktiga delar av forskningsprogrammet bygger på medborgarforskning och samverkan med olika aktörer inom förvaltningen. Du trivs med att arbeta i grupp, samtidigt som du har en utvecklad förmåga att leda delprojekt inom dina specialområden.

B-körkort är ett krav för tjänsten.

En anställning som postdoktor är meriterande för forskare tidigt i karriären och är främst tänkt för personer som disputerat under de senaste tre åren.

Placering:
Institutionen för ekologi, Grimsö forskningsstation. 

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader med ev. möjlighet till förlängning. 

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Februari 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-01-07. Vi rekryterar fyra post-doktorer som parallellt och i nära samarbete med varandra kommer tillämpa olika metoder på alla arterna inom forskningsprogrammet. Den exakta fördelningen av arbetsuppgifter mellan tjänsterna kan komma att anpassas beroende på de sökandes kvalifikationer.  Därmed vill vi uppmana intresserade att söka flera av tjänsterna inom programmet.

Urval bland de behöriga sökande baseras på:

1) ett 1-2 sidor långt personligt brev på engelska, som innehåller en beskrivning av dig som sökande och din motivering och matchning till projektet; 2) ditt CV, som inkluderar din utbildning, publikationer och relevant arbetslivserfarenhet; 3) länk till doktorsavhandling, kopior på examensbevis och akademiska meriter, registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola ; 4) en lista över minst två referenser som är bekanta med den sökandes kvalifikationer; 5) intervju med de topp-rankade kandidaterna.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoc: Reproductive Biology in Medium-Sized Mammals

Ansök    Dec 11    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Ecology The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) generates knowledge for a sustainable management of our natural resources, while challenging established knowledge through critical thinking and a curious, open perspective. Our activities encompass plants, animals, and humans worldwide, with a focus on the green sector, including forestry, agriculture, and water management. Research in wildlife biology is primarily conducted at th... Visa mer
Department of Ecology
The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) generates knowledge for a sustainable management of our natural resources, while challenging established knowledge through critical thinking and a curious, open perspective. Our activities encompass plants, animals, and humans worldwide, with a focus on the green sector, including forestry, agriculture, and water management. Research in wildlife biology is primarily conducted at the Department of Ecology (Grimsö), the Department of Wildlife, Fish & Environment, and the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science.
Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

About the position
The timing of hunting seasons is largely determined by ethical considerations based on the reproductive biology of the game species. Hunting seasons may need to be adjusted due to changing game populations, new biological knowledge, or climate change affecting the timing of reproduction and offspring independence. Thus, updated knowledge of the reproductive biology of game species is necessary for making informed decisions.

During the latest revision of Swedish hunting seasons, it was noted that hunting might occur during the reproductive season of red fox (Vulpes vulpes), badger (Meles meles), pine marten (Martes martes), polecat (Mustela putorius), mountain hare (Lepus timidus), European hare (Lepus europaeus), and beaver (Castor fiber). Therefore, the Swedish Environmental Protection Agency is now funding a research program to investigate the timing of reproduction in these species.


The program provides a unique opportunity for comparative studies on how environmental factors affect the reproductive biology of medium-sized mammals. We will combine data from various sources, and collected through different methods, to address research questions including:

When are the offspring born, and what is the geographical variation?
When is the suckling period, and when do young become independent in different parts of Sweden?
How is the timing of reproduction affected by a changing environment, and what changes can we expect in the future?

This position focuses on the analysis of reproductive status through dissections of biological samples in relation to latitude and various environmental factors, primarily with a focus on red fox, badger and pine marten. You will have a coordinating role in sample collection, method development, data analysis, and scientific writing.

Your profile
You have a Ph.D. in reproductive biology, veterinary medicine, ecology, or another relevant field. Experience in determining reproductive status through the analysis of biological samples and experience in analysing large datasets statistically are highly desirable. Experience in combining statistical methods and data from different sources is also strongly preferred. Knowledge of life history theory for mammals is advantageous, as well as knowledge of Swedish wildlife management and hunting legislation. Experience from citizen science, camera traps, hormone analyses, and DNA analyses of faeces is also beneficial.

We are seeking an ambitious, creative, and enthusiastic person with excellent communication skills in English (both spoken and written), particularly in leading the writing of scientific publications and communicating science to the public. Proficiency in Swedish or another Scandinavian language is strongly preferred, as important aspects of the research program rely on citizen science and collaboration with various stakeholders in wildlife management. You enjoy working in a team while having the ability to lead sub-projects in your areas of expertise.

A valid driver's license (B-körkort) is a requirement for the position.

A postdoctoral position is primarily intended for individuals who have completed their Ph.D. within the last three years.

Location:
Department of Ecology, Grimsö Research Station.

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%.

Start date:
February 2024, or according to agreement.

Application:
Please submit your deadline by 7th of January 2023. You can submit your application by clicking the button below. We are recruiting four postdoctoral researchers who will apply different methods to all species within the research program, working closely together. The exact distribution of tasks among positions may be adjusted based on the qualifications of the applicants. Therefore, we encourage interested candidates to apply for multiple positions within the program (link to additional ads).

Selection among eligible applicants is based on:

1) a 1-2 page personal letter in English, describing yourself as an applicant and your motivation and fit for the project; 2) your CV, including education, publications, and relevant work experience; 3) a link to your doctoral thesis, copies of degree certificates and academic merits, transcripts from previous studies at the undergraduate and advanced levels at universities or colleges; 4) a list of at least two references familiar with the applicant's qualifications; 5) interviews with the top-ranked candidates.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Postdoktor: Reproduktionsbiologi hos medelstora däggdjur

Ansök    Dec 11    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar fram kunskap för en hållbar förvaltning av våra naturresurser, samtidigt som vi utmanar etablerad kunskap genom ett kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vår verksamhet omfattar växter, djur och människor i hela världen. Vår utgångspunkt är ofta den gröna sektorn med kopplingar till skog-, jord-, och vatten. Viltbiologisk forskning bedrivs främst vid Institutionen för ekologi ... Visa mer
Institutionen för ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar fram kunskap för en hållbar förvaltning av våra naturresurser, samtidigt som vi utmanar etablerad kunskap genom ett kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vår verksamhet omfattar växter, djur och människor i hela världen. Vår utgångspunkt är ofta den gröna sektorn med kopplingar till skog-, jord-, och vatten. Viltbiologisk forskning bedrivs främst vid Institutionen för ekologi (Grimsö), Institutionen för vilt, fisk & miljö och Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet
Tidsperioden när jaktbara arter får jagas bestäms dels utifrån behov, dels utifrån etisk hänsyn. Vilken etisk hänsyn som kan krävas styrs i sin tur i stor utsträckning av arternas reproduktionsbiologi. Jakttiderna kan behöva ändras, exempelvis till följd av föränderliga viltstammar, ny biologisk kunskap eller att klimatförändringar påverkar tidpunkten för reproduktion och uppfödning av ungar.

Vid den senaste jakttidsberedningen konstaterades att jakttiderna möjligen överlappar med reproduktionstiderna för rödräv (Vulpes vulpes), grävling (Meles meles), skogsmård (Martes martes), iller (Mustela putorius), skogshare (Lepus timidus), fälthare (Lepus europaeus) och bäver (Castor fiber). Naturvårdsverket finansierar nu ett forskningsprogram för att undersöka tidpunkten för de utpekade arternas reproduktion, samt när och hur de jagas idag.

Centrala frågeställningar inom forskningsprogrammet är:


• När föds ungarna, och hur ser den geografiska variationen ut?
• När diar ungarna och när blir de oberoende i olika delar av Sverige?
• Hur påverkas tidpunkten för reproduktionen av en föränderlig omvärld, och vilka förändringar kan vi vänta oss i framtiden?

Programmet erbjuder en unik möjlighet till jämförande studier av hur omvärldsfaktorer påverkar reproduktionsbiologin hos medelstora däggdjur.  Vi kommer att kombinera data från olika källor, samt data insamlade med olika metoder, för att besvara frågeställningarna.

Den utlysta tjänsten har fokus på medborgarforskning genom analys av inrapporterade observationer och analys av bilder från allmänheten och olika aktörer inom viltförvaltningen, med huvudsakligt fokus på grävling, rödräv och skogsmård. Du kommer ha en koordinerande roll för insamling av material, utveckling av metoder och analys av data

Din bakgrund 
Du har doktorsexamen inom ekologi, reproduktionsbiologi, veterinärmedicin eller annat relevant ämnesområde, samt dokumenterad erfarenhet av medborgarforskning. Erfarenheter av bildanalys samt av att analysera stora datamängder statistiskt är starkt meriterande, liksom erfarenhet av att kombinera statistiska metoder och data från olika källor. Kunskap om livshistorieteori för däggdjur är meriterande, liksom kunskap om svensk viltförvaltning och jaktlagstiftning. Erfarenhet av viltkameror, hormonanalyser, respektive DNA-analyser av spillning är också meriterande.

Vi söker en ambitiös, kreativ och entusiastisk person med utmärkta kommunikationsfärdigheter på engelska (tal och skrift), både när det gäller förmåga att leda arbetet med att skriva vetenskapliga publikationer och att kommunicera populärvetenskap. Det är starkt meriterande att behärska svenska eller annat skandinaviskt språk, då viktiga delar av forskningsprogrammet bygger på medborgarforskning och samverkan med olika aktörer inom förvaltningen. Du trivs med att arbeta i grupp, samtidigt som du har en utvecklad förmåga att leda delprojekt inom dina specialområden.

B-körkort är ett krav för tjänsten.

En anställning som postdoktor är meriterande för forskare tidigt i karriären och är främst tänkt för personer som disputerat under de senaste tre åren.

Placering:
Institutionen för ekologi, Grimsö forskningsstation.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Februari 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-01-07. Vi rekryterar fyra post-doktorer som parallellt och i nära samarbete med varandra kommer tillämpa olika metoder på alla arterna inom forskningsprogrammet. Den exakta fördelningen av arbetsuppgifter mellan tjänsterna kan komma att anpassas beroende på de sökandes kvalifikationer.  Därmed vill vi uppmana intresserade att söka flera av tjänsterna inom programmet (länk till sidoannonser).

Urval bland de behöriga sökande baseras på:

1) ett 1-2 sidor långt personligt brev på engelska, som innehåller en beskrivning av dig som sökande och din motivering och matchning till projektet; 2) ditt CV, som inkluderar din utbildning, publikationer och relevant arbetslivserfarenhet; 3) länk till doktorsavhandling, kopior på examensbevis och akademiska meriter, registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola ; 4) en lista över minst två referenser som är bekanta med den sökandes kvalifikationer; 5) intervju med de topp-rankade kandidaterna.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Sommarvikariat Fastighetstekniker Grimsö forskningsstation

Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Grimsö forskningsstation ligger i Berg... Visa mer
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Grimsö forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun, där Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län möts. Forskningsstationen grundades 1974 som en ekologisk forskningsstation med Naturvårdsverket som huvudman. Sedan 1992 ligger Grimsö under Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) verksamhet. Grimsö utgör avdelningen Viltekologi inom Institutionen för Ekologi. På Grimsö finns också Viltskadecenter som utbildar och informerar om skador orsakade av fredat vilt och hur man förebygger dem.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna som fastighetstekniker och kontaktperson består bland annat av daglig tillsyn, enklare fastighetsskötsel och vaktmästeri, mindre drift och underhåll, genomgång av fordon, felsökning och mindre reparationer. I och med logi på plats kan visst förberedande av övernattningsrum och mottagande av gäster förekomma. I tjänsten förväntas man vara på plats dagligen måndag till fredag.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och utför dina uppgifter med noggrannhet och effektivitet. Arbetet ställer krav på flexibilitet och du skall ha en god förmåga att arbeta självständigt. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och B-körkort är ett krav. Viss utbildning och genomgång sker på plats innan tillträde. Du bör behärska svenska språket i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Placering:
Grimsö forskningsstation.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, sommarvikariat, under fem veckor. 

Omfattning:
50%.

Tillträde:
10 juli 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-06-26.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Postdoctoral Position: Reproductive Biology in Medium-sized Mammals

Ansök    Dec 11    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Ecology The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) generates knowledge for a sustainable management of our natural resources, while challenging established knowledge through critical thinking and a curious, open perspective. Our activities encompass plants, animals, and humans worldwide, with a focus on the green sector, including forestry, agriculture, and water management. Research in wildlife biology is primarily conducted at th... Visa mer
Department of Ecology
The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) generates knowledge for a sustainable management of our natural resources, while challenging established knowledge through critical thinking and a curious, open perspective. Our activities encompass plants, animals, and humans worldwide, with a focus on the green sector, including forestry, agriculture, and water management. Research in wildlife biology is primarily conducted at the Department of Ecology (Grimsö), the Department of Wildlife, Fish & Environment, and the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science.
Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

About the position
The timing of hunting seasons is largely determined by ethical considerations based on the reproductive biology of the game species. Hunting seasons may need to be adjusted due to changing game populations, new biological knowledge, or climate change affecting the timing of reproduction and offspring independence. Thus, updated knowledge of the reproductive biology of game species is necessary for making informed decisions.

During the latest revision of Swedish hunting seasons, it was noted that hunting might occur during the reproductive season of red fox (Vulpes vulpes), badger (Meles meles), pine marten (Martes martes), polecat (Mustela putorius), mountain hare (Lepus timidus), European hare (Lepus europaeus), and beaver (Castor fiber). Therefore, the Swedish Environmental Protection Agency is now funding a research program to investigate the timing of reproduction in these species.


The program provides a unique opportunity for comparative studies on how environmental factors affect the reproductive biology of medium-sized mammals. We will combine data from various sources, and collected through different methods, to address research questions including:

When are the offspring born, and what is the geographical variation?
When is the suckling period, and when do young become independent in different parts of Sweden?
How is the timing of reproduction affected by a changing environment, and what changes can we expect in the future?

The advertised position focuses on citizen science through the analysis of observations and images from the public and various stakeholders in wildlife management, with a primary emphasis on badgers, red foxes, and pine martens. You will have a coordinating role in data collection, method development, data analysis and scientific writing.

Your profile
You have a Ph.D. in ecology, reproductive biology, veterinary medicine, or another relevant field, with documented experience in citizen science. Previous experience in image analysis and analysing large datasets statistically is highly desirable, as is experience in combining statistical methods and data from different sources. Knowledge of life history theory for mammals is advantageous, as well as knowledge of Swedish wildlife management and hunting legislation. Experience from camera traps, hormone analyses, and DNA analyses of faeces is also beneficial.

We are seeking an ambitious, creative, and enthusiastic person with excellent communication skills in English (both spoken and written), particularly in leading the writing of scientific publications and communicating science to the public. Proficiency in Swedish or another Scandinavian language is strongly preferred, as important aspects of the research program rely on citizen science and collaboration with various stakeholders in wildlife management. You enjoy working in a team while having the ability to lead sub-projects in your areas of expertise.

A valid driver's license (B-körkort) is a requirement for the position.

A postdoctoral position is primarily intended for individuals who have completed their Ph.D. within the last three years.

Location:
Department of Ecology, Grimsö Research Station.

Form of employment:
Temporary employment 24 months, with the possibility of extension.

Scope:
100%.

Start date:
February 2024, or as agreement.

Ansökan:
Please submit your deadline by 7 th of January 2024. You can submit your application by clicking the button below. We are recruiting four postdoctoral researchers who will apply different methods to all species within the research program, working closely together. The exact distribution of tasks among positions may be adjusted based on the qualifications of the applicants. Therefore, we encourage interested candidates to apply for multiple positions within the program (link to additional ads).

Selection among eligible applicants is based on:

1. a 1-2 page personal letter in English, describing yourself as an applicant and your motivation and fit for the project; 2) your CV, including education, publications, and relevant work experience; 3) a link to your doctoral thesis, copies of degree certificates and academic merits, transcripts from previous studies at the undergraduate and advanced levels at universities or colleges; 4) a list of at least two references familiar with the applicant's qualifications; 5) interviews with the top-ranked candidates.

Union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/

 The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Projektforskare om rättsligt bevarande av flyttningar av arter

Ansök    Maj 4    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Grimsö forskningsstation ligger i Bergs... Visa mer
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Grimsö forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun, och tillhör Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU). På forskningsstationen forskar och utbildar vi framförallt inom området viltekologi. Här finns också Viltskadecenter som utbildar och informerar om skador orsakade av fredat vilt och hur man förebygger dem.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Juridiskt bevarande av omlokaliseringsinsatser i EU
Bevarandeomflyttningar är frivilliga förflyttningar av vilda arter av människor till mer eller mindre antropiserade ekosystem med ett bevarandemål. De omfattar återintroduktioner, förstärkningar, assisterade kolonisationer och ekologiska ersättningar. Denna forskaranställning äger rum inom det tvärvetenskapliga projektet "Translocations of flora and fauna for conservation and restoration: ecological, evolutionary and socio-economic impacts at multiple scales", som finansieras av EU:s Biodiversa-program, och som samlar tio forskargrupper från sju länder för att bättre förstå translokaliseringarnas roll i bevarandet.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskare som ska utveckla en förståelse för hur olika europeiska politiska instrument och investeringssystem formar translokaliseringsinitiativ. Forskaren kommer att dokumentera den rättsliga kontext i vilken omlokaliseringar sker, dvs. skyldigheter enligt lag eller domar från förvaltningsdomstolar, arters skyddade status i EU:s eller nationell lagstiftning, hinder mot omlokaliseringar enligt annan lagstiftning (t.ex. djurhållning eller folkhälsa) eller olika aktörers strategiska användning av omlokaliseringar (t.ex. myndigheter som lovar omlokaliseringar för att uppnå bevarandemål men som vet att dessa omlokaliseringar är ogenomförbara). Det övergripande målet kommer att vara att bedöma vilken plats flyttningar har tagit och kan ta i genomförandet av EU:s mål för bevarande eller återställande av biologisk mångfald. Forskaren förväntas leda flera gemensamma författningar till publikationer med peer review. Forskningen kan komma att anpassas till resultatet av förhandlingarna om förslaget till EU:s förordning om naturrestaurering. Forskaren kommer också att delta i utåtriktad verksamhet riktad till beslutsfattare och bidra till politiska rekommendationer.

Kvalifikationer:
Doktorsexamen i miljörätt eller inom ett närliggande område (t.ex. statsvetenskap, miljöförvaltning och offentlig politik, ekologisk ekonomi), erfarenhet av vetenskaplig publicering, flytande kunskaper i engelska på yrkesnivå och dokumenterade kunskaper om miljörätt i minst ett europeiskt land eller i EU krävs. Erfarenhet av och intresse för bevarande av biologisk mångfald samt kunskaper i ytterligare officiella språk i Europeiska unionen är en fördel. Förmåga och erfarenhet av att informera och kommunicera med olika intressenter, t.ex. myndigheter, regeringar eller Europeiska kommissionen, är också en merit. Interpersonella färdigheter kommer att utgöra en viktig del av urvalet av kandidater. Vi uppmuntrar sökande att söka även om de anser att de inte helt uppfyller förväntningarna på tjänsten.

Placering:
Grimsö. Med möjlighet att också tillbringa tid i Uppsala.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 360 dagar.

Omfattning:
75-100 % (förhandlingsbart).

Tillträde:
Enligt överenskommelse, sannolikt under eller i slutet av sommaren 2023.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-05-30.

Till ansökan ska bifogas (1) en redogörelse för forskningsintresse och motiv för att söka denna tjänst (max 1500 ord), (2) ett CV med en fullständig publikationslista, om sådan finns, (3) bestyrkta kopior av examensbevis, (4) kopia av doktorsavhandlingen, (5) kopia av ett pass om den sökande inte är europeisk medborgare, (6) en lista över minst två referenspersoner och deras kontaktuppgifter, och (7) eventuella skriftliga arbeten som den sökande anser vara relevanta för tjänsten.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Project researcher in legal conservation of species translocations

Ansök    Maj 4    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Ecology The researcher position is based at the Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), where we conduct research on populations, communities, and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affect animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, seeking solutions to mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services i... Visa mer
Department of Ecology
The researcher position is based at the Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), where we conduct research on populations, communities, and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affect animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, seeking solutions to mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services in managed landscapes. Active outreach and frequent dialogue with stakeholders are key activities. To generate cutting-edge research and to promote sustainable natural resource management, we build on extensive national and international research collaborations.
Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Legal conservation of translocation efforts in the EU
Conservation translocations are voluntary movements of wild species by humans into more or less anthropized ecosystems with a conservation objective. They include reintroductions, reinforcements, assisted colonisations, and ecological replacements. This research position takes place within the interdisciplinary project “Translocations of flora and fauna for conservation and restoration: ecological, evolutionary and socio-economic impacts at multiple scales”, funded by the EU Biodiversa program, and which brings together ten research teams from seven countries to better understand the role of translocations in conservation.

Duties:
We are looking for a researcher to develop an understanding of how different European policy instruments and investment schemes shape translocation initiatives. The scholar will document the legal context in which translocations happen, i.e., obligations from law or administrative court rulings, role of protected status of species in EU or national laws, obstacles against translocations from other laws (such as livestock or public health) or the strategic use of translocations by different actors (e.g. authorities promising translocations to reach conservation goals but knowing these translocations are infeasible). The broad objective will be to assess the place translocations have taken and may take in implementing the EU biodiversity conservation or restoration goals. The researcher will be expected to lead several joint-authored peer reviewed publications. The research may be adapted according to the outcome of negotiations about the proposed EU nature restoration regulation. The researcher will also participate in outreach activities aimed at decision-makers and contribute to policy recommendations.

Qualifications:
A doctoral degree in environmental law or a related field (e.g. political science, environmental governance and public policy, ecological economics), experience in scholarly publishing, professional level fluency in English, and a demonstrated knowledge of environmental law in at least one European country or in the EU are required. Experience and interest in biodiversity conservation and knowledge of additional official languages of the European Union are an advantage. Ability and experience to inform and communicate with diverse stakeholders such as authorities, governments or the European Commission are also a merit. Interpersonal skills will form an important part of the candidate selection. We encourage candidates to apply even if they believe they do not fully meet the position expectations.

Place of work:
Grimsö, Sweden. With a possibility to also spend time in Uppsala, Sweden.

Form of employment:
Fixed term employment of 360 days.

Extent:
75-100% (negotiable).

Starting date:
By agreement, likely during or by end of summer 2023.

Application:
We welcome your application no later than 30 May 2023. Use the link below.

With the application should be attached (1) a statement of research interest and motivation for applying to this position (max 1500 words), (2) resume including a complete publication list if any, (3) certified copies of diplomas, (4) copy of the doctoral thesis, (5) copy of a passport if the applicant is not a European citizen, (6) a list of at least two reference persons and their contact information, and (7) any written work the candidate believes is relevant for the position.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden.

SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives. Visa mindre

Försöksdjursveterinär

Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Läs mer om våra förmåner och hur det ä... Visa mer
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Försöksdjursveterinären ska i första hand uppfylla åtaganden enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2019:9, Saknr. L150). Därutöver ska veterinären delta i planering och utförande av projekt som innefattar djur i försök. I projekt som innefattar immobilisering ska veterinären exempelvis ansvara för val av preparat, administrering och förskrivning av dessa, utrustning och metoder för övervakning, provtagning, och avlivning. Veterinären har ansvar för att undervisa fältpersonal i hantering av försöksspecifika djurarter, anestesi-övervakning, val av lämplig utrustning, provtagning och protokollföring. Veterinären ska även tillsammans med försöksledare utarbeta och uppdatera aktuella fångst- och märkningsprotokoll. Samarbete med andra institutioner inom och utanför SLU och med liknande verksamhet ska eftersträvas. Ytterligare ska veterinären delta i planering och genomförande av kurs i immobilisering av vilda djur med injektionsvapen, samt planering och genomförande av kurs i försöksdjursvetenskap i samråd med försöksdjurskoordinator och försöksdjursföreståndare. 

Kvalifikationer:
Sökanden ska ha:


• svensk veterinärlegitimation och förskrivningsrätt
• genomgått kurs i försöksdjursvetenskap
• genomgått av Jordbruksverket godkänd kurs i immobilisering av vilda djur med injektionsvapen
• erfarenhet av immobilisering av vilda och hägnade djur
• erfarenhet av övervakning och provtagning av immobiliserade vilda och hägnade djur
• klinisk erfarenhet från djurpark, viltforskning eller motsvarande
• vara av Jordbruksverket utsedd försöksdjursveterinär vid Institutionen för Ekologi

Placering:
Grimsö.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
20%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-05-16.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Forskare för systematisk review

Ansök    Maj 2    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Viltskadecenter SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt cent... Visa mer
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Viltskadecenter
SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle som finansieras av Naturvårdsverket. Vi finns på Grimsö Forskningsstation vid institutionen för ekologi. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av framför allt stora rovdjur och stora betande fåglar. Vi har också uppdrag inom inventering av stora rovdjur i Sverige. Vi samverkar med flera myndigheter och organisationer.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:
Som medarbetare hos oss kommer du att jobba i en grupp engagerade personer som har jobbat tillsammans länge. Merparten av ditt arbete kommer att utgöras av datainsamling och synopsisskrivande till EviWild.

Arbetet kommer att innebära följande arbetsuppgifter: 


• Systematisk review av vetenskaplig litteratur
• Skriva synopsis av evidens i vetenskaplig litteratur
• Delta i utbildningar av länsstyrelsernas personal
• Löpande uppdatera webbplats och sociala medier.

I tjänsten ingår resor och arbete kvällstid förekommer.

Kvalifikationer:

• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Vana att kommunicera på engelska
• Körkort för personbil (B körkort)
• Forskarutbildning eller motsvarande erfarenhet av att läsa och skriva vetenskapliga artiklar
• Erfarenhet av litteratursammanställningar
• Erfarenhet av att arbeta med EviEms riktlinjer är meriterande
• Stor vikt kommer att läggas vid sökandes personliga egenskaper

Placering:
Grimsö Forskningsstation.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 360 dagar.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-05-16.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Visa mindre

Doktorand i populationsmodellering för bevarande av utrotningshotade arter

Ansök    Jun 21    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Institutionen för ekologi Doktorandanställningen är baserad vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), där vi forskar om populationer, samhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans och söker lösningar för att mildra klimatförändringen, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i förvaltade landskap. Aktivt utåtrik... Visa mer
Institutionen för ekologi
Doktorandanställningen är baserad vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), där vi forskar om populationer, samhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans och söker lösningar för att mildra klimatförändringen, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i förvaltade landskap. Aktivt utåtriktat arbete och frekvent dialog med intressenter är viktiga aktiviteter. För att generera spetsforskning och främja hållbar förvaltning av naturresurser bygger vi på omfattande nationella och internationella forskningssamarbeten. Tjänsten är placerad vid Grimsö viltforskningsstation som är det ledande centret för ekologi för stora rovdjur i norra Europa. SLU rankades som världens femte bästa universitet inom ekologi i 2021 års Global Ranking of Academic Subjects.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Innehållsbeskrivning:
Modellering av arters populationsdynamik med naturskyddslagar

Doktorandanställningen sker inom projektet Kan lagar rädda naturen? finansierat av Vetenskapsrådet VR, som syftar till att kvantitativt förstå hur hotade arter kan dra nytta av naturskyddslagar. Projektet uppvisar en hög grad av nyhet och kommer att ge viktiga implikationer för bevarandet. Denna tjänst, tillsammans med en parallell doktorandtjänst i miljörätt, är en av projektets nyckelkomponenter. Mer specifikt söker vi en mycket motiverad doktorand som 1) kommer att utveckla kvantitativa populationsmodeller för hotade arter för att anpassa begrepp som definieras i europeisk artskyddslagstiftning till mätbara ekologiska motsvarigheter som är tillämpliga på många taxa, 2) utveckla kvantitativa analyser för att dokumentera effekterna av rättsligt skydd på arters utveckling och 3) analysera mönster av biologisk mångfaldsrelaterade rättsliga aspekter i olika europeiska länder (som t.ex. rättsfall). Forskningen kommer att omfatta olika taxa men har en tydlig tonvikt på stora rovdjur, såsom varg, björn och lodjur. Doktorandanställningen ska vara tvärvetenskaplig, med en intensiv inriktning på kvantitativ modellering och en förmåga att förstå juridiska begrepp och intressenternas användning av dem.

Kvalifikationer:
Krav: magisterexamen (eller motsvarande) med inriktning på kvantitativ ekologi, ekologisk modellering, bevarande av biologisk mångfald eller evolutionär ekologi, en dokumenterad förmåga att skriva egna analyser i R och flytande kunskaper i engelska på yrkesnivå (se även nedan).

Meriterande: dokumenterad erfarenhet av att använda ytterligare datorprogrammeringsspråk för vetenskaplig analys, intresse för bevarande av utrotningshotade arter, erfarenhet av vetenskaplig publicering och kunskap om europeisk naturskyddslagstiftning och naturskyddspolitik. Dessutom relevant: förmåga och erfarenhet av att informera och kommunicera med olika intressenter, t.ex. myndigheter, regeringar eller Europeiska kommissionen. Interpersonella färdigheter kommer att utgöra en viktig del av urvalet av kandidater.

Placering:           
Grimsö, Sverige. Med en eventuell överenskommelse om att tillbringa tid även i Uppsala, Sverige.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning), 100 %. 

Tillträde:
Enligt överenskommelse under hösten 2022 eller i början av 2023.

Ansökan
Vi välkomnar din ansökan senast den 21 juli 2022. Använd länken längst ner på den här sidan.

Till ansökan ska bifogas (1) en redogörelse för vetenskapliga intressen och motiv för att söka denna tjänst (max 1500 ord), (2) ett CV inklusive en fullständig publikationslista om det finns någon, (3) kopior av examensbevis, (4) kopia av avhandlingen som motsvarar minst 15 ECT, (5) kopia av ett pass om den sökande inte är europeisk medborgare, (6) en lista över minst två referenspersoner och deras kontaktuppgifter, och (7) eventuella skriftliga arbeten som den sökande anser vara relevanta för tjänsten.

För tjänsten krävs att du har grundläggande behörighet för forskarutbildning och en avlagd  examen på avancerad nivå eller minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på utbildning på avancerad nivå. Gymnasiebetyg motsvarande engelska B/Engelska 6 är ett grundläggande krav. Se https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/

 Observera att sökande som kallas till intervju ska lämna in bestyrkta kopior av intyg, diplom och betyg från tidigare studier vid ett internationellt erkänt lärosäte för högre utbildning (universitet eller högskola). Om den sökande är en utländsk medborgare kräver vi också en bestyrkt kopia av sidan i passet med personuppgifter och foto.

Doktorandutbildning vid SLU

www.slu.se/en/education/postgraduate-studies/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

PhD position in population modelling for endangered species conservation

Ansök    Jun 21    Sveriges Lantbruksuniversitet    Ekolog
Department of Ecology The PhD position is based at the Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), where we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affect animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, seeking solutions to mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services in manage... Visa mer
Department of Ecology
The PhD position is based at the Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), where we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affect animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, seeking solutions to mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services in managed landscapes. Active outreach and frequent dialogue with stakeholders are key activities. To generate cutting-edge research and to promote sustainable natural resource management, we build on extensive national and international research collaborations. The position is located at the Grimsö Wildlife Research Station which is the leading center for large carnivore ecology in Northern Europe. SLU was ranked as the 5th world’s best university in ecology in the 2021 Global Ranking of Academic Subjects.

Read more about our benefits and what it is like to work at SLU at https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/

Description:
Modelling species population dynamics with nature conservation laws

The PhD position takes place within the project Can laws save the natural world? funded by the Swedish Research Council VR, which aims to quantitatively understand how endangered species can benefit from nature conservation laws. The project presents a high level of novelty and will provide important implications for conservation. This position, along with a parallel PhD position in environmental law, is one of the key components of the project. Specifically, we are looking for a highly motivated graduate student who will 1) develop quantitative population models of endangered species to align concepts defined in European species conservation law with measurable ecological counterparts that are applicable across many taxa, 2) develop quantitative analyses to document the effects of legal protection on species trends and 3) analyze patterns of biodiversity-related legal aspects across European countries (such as e.g. court cases). The research will involve different taxa but has a clear emphasis on large carnivores, such as wolves, bears and lynx. The PhD position aims to be interdisciplinary, being both intensive in quantitative modelling and requiring an ability to understand legal concepts and their use by stakeholders.

Qualifications:
Required: a master degree (or equivalent) with a specialization in quantitative ecology, ecological modelling, biodiversity conservation or evolutionary ecology, a demonstrated ability to write one’s own analyses in R and a professional level fluency in English (see also below).

Desirable: a demonstrated experience of using additional computer programming languages for scientific analysis, an interest in endangered species conservation, experience in scholarly publishing and knowledge of European nature conservation laws and policies. Also relevant is ability and experience to inform and communicate with diverse stakeholders such as authorities, governments or the European Commission. Interpersonal skills will form an important part of the candidate selection.

Place of work:      
Grimsö, Sweden with a possible agreement to spend time in Uppsala, Sweden.

Forms for funding or employment:
Fixed-time employment (4 years) 100%.

Starting date:
By agreement during fall 2022 or early 2023.

Application:
We welcome your application no later than 21st July 2022. Use the link at the bottom of this page.

With the application should be attached (1) a statement of scientific interests and motivation for applying to this position (max 1500 words), (2) a resume including a complete publication list if any, (3) copies of diplomas, (4) copy of the thesis equivalent to at least 15 ECT, (5) copy of a passport if the applicant is not a European citizen, (6) a list of at least two reference persons and their contact information, and (7) any written work the candidate believes is relevant for the position (it can be a master thesis and/or publications).

 A person has basic eligibility for third cycle education if he or she has taken a second cycle qualification or has completed course requirements of at least 240 higher education credits, including at least 60 higher education credits at second cycle education. Upper secondary school grades equivalent to English B/English 6 are a basic requirement. See https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/new-doctoral-students/english-language-requirements/  

 Please observe that applicant/s called for an interview shall hand in certified copies of certificates, diplomas and transcripts from previous studies at an internationally recognized higher education institution (university or university college) and transcripts in connection to the interview. If the applicant is a foreign citizen, we also require a certified copy of the page in a passport with personal data and photography.

 PhD education at SLU

www.slu.se/en/education/programmes-courses/doctoral-studies/

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Research assistant - species protection litigation

Department of Ecology The research assistant position is based at the Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), where we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affect animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, seeking solutions to mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem ser... Visa mer
Department of Ecology
The research assistant position is based at the Department of Ecology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), where we conduct research on populations, communities and ecosystems. We generate knowledge on how land use and climate affect animals, plants, nutrient cycling and greenhouse gas balance, seeking solutions to mitigate climate change, preserve threatened species, benefit biological diversity and ecosystem services in managed landscapes. Active outreach and frequent dialogue with stakeholders are key activities. To generate cutting-edge research and to promote sustainable natural resource management, we build on extensive national and international research collaborations.
Can laws save the natural world?
The research assistant position takes place within Formas-funded project 2019-00927 which proposes to carry out a mapping of legal processes concerning the protection of species of the European Union. The purpose of the research is to develop a theoretical and applied understanding of the interplay between legal and ecological systems and document, analyze, model and improve our understanding of how law and conservation affect each other, with the goal of improving the ability of the law to conserve species.

Tasks:
We are looking for a highly motivated half-time legal research assistant who will help compile a database of species protection rulings by administrative courts of the member states of the European Union. We wish to obtain rulings of administrative court cases concerning protected species, possibly in every European country. The goal is to cover several taxa, e.g. mammals, birds, amphibians and reptiles (habitat protection cases are not covered). The database will consist of individual court rulings in electronic format. The task involves data collection, summarizing and coding cases. As it will likely not be possible for a single person to be able to collect all the data, an important part of the work will be to look for and contract country-located legal consultants who will carry the data collection in their own country.

Qualifications:
A postgraduate degree in law or a closely related field (master equivalent), or a law degree plus some professional experience, professional level fluency in English and another European language, and a demonstrated knowledge of administrative law in at least one European country are required. Demonstrated experience and interest in biodiversity conservation or similar issues, demonstrated experience working with databases or information organizing, scholarly publishing, knowledge of additional official languages of the European Union are an advantage. Ability and experience to inform and communicate with diverse stakeholders such as authorities, governments or the European Commission is also a merit. Interpersonal skills will form an important part of the candidate selection.

Place of work:
The place of employment is either Grimsö or Uppsala.

Form of employment:
 Fixed-time employment for 1 year with possible extension.

Extent:
50%.

Starting date:
By agreement.

Application:
We welcome your application no later than April 1st, 2022. Use the link below.

With the application should be attached (1) a statement of scientific interests and motivation for applying to this position (max 1500 words), (2) resume including a complete publication list if any, (3) copies of diplomas, (4) copy of the thesis equivalent to at least 15 ECT, (5) copy of a passport if the applicant is not a European citizen, (6) a list of at least two reference persons and their contact information, and (7) any written work the candidate believes is relevant for the position.

Please observe that applicant/s called for an interview shall hand in certified true copies of certificates, diplomas and transcripts from previous studies at an internationally recognized higher education institution (university or university college) and transcripts in connection to the interview. If the applicant is a foreign citizen we require a certified copy of the page in your passport with your personal data and photography.

Academic union representatives:
https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsingenjör vid Grimsö forskningsstation

Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Grimsö forskningsstation ligger i Bergs... Visa mer
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Grimsö forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun, och tillhör Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU). På forskningsstationen forskar och utbildar vi framförallt inom området viltekologi. Här finns också Viltskadecenter som utbildar och informerar om skador orsakade av fredat vilt och hur man förebygger dem. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Institutionen för ekologi söker forskningsingenjör till DNA-laboratoriet på Grimsö forskningsstation. På DNA-laboratoriet bedrivs forskningsprojekt och DNA-analyser för att bistå förvaltande myndigheter och organisationer.
Arbetsuppgifter:
I arbetet med DNA-analyser ingår både laborativt och analytiskt arbete samt kommunikation med berörda organisationer, såsom förvaltande myndigheter av vilt. Det laborativa arbetet utgörs främst av DNA-extraktion av olika typer av biologiskt material (spillning, urin, hår, blod, vävnad), förberedande arbete för RAD-sekvensiering, PCR samt handhavande av instrument för visualisering av PCR-produkter. Det analytiska arbetet omfattas av bioinformatisk analys av RAD-sekvenser, framtagandet av genetiska profiler från Fluidigm samt att, med populationsgenetiska metoder, bestämma art- och populationstillhörighet, identitet, släktskap och föräldraskap. Arbetet kan i viss mån inkludera handledning av labb- och arbetskollegor.

Mer specifikt kommer du att ingå flera projekt som använder molekylär ekologi och populationsgenomik för att utveckla verktyg och ta fram data från genetiska markörer för att studera vilda djurpopulationers storlek och rörelsemönster. I ett projekt är målsättningen att undersöka hur lodjur rör sig inom och mellan olika populationer i Norden. Vi kommer att isolera DNA från främst vävnad från lodjur, förbereda och ta fram SNPs genom RAD-sekvensering samt eventuellt utveckla en metod för att analysera ett urval av SNPs med multiplex-PCR och visualisering av genotyper med Fluidigm EP1. I ett annat projekt kommer vi utvärdera uppskattningen av älgars populationsstorlek med DNA från spillning som samlats in på Grimsös forskningsområde. På samma sätt som med lodjuren kommer vi utveckla en metod för att analysera SNPs från älgspillning med Fluidigm EP1.

Kvalifikationer:

• Akademisk utbildning i biologi, motsvarande minst BSc eller MSc med inriktning på biologi, samt kurser och inriktningar mot molekylärbiologi och bioinformatik. En doktorsexamen som inkluderar nedanstående kvalifikationer är meriterande.
• Stark kunskap om bioinformatik med fokus på hantering av data från ’Next Generation Sequencing’, såsom RAD-sekvensering eller helgenomssekvensiering. De bioinformatiska kunskaperna bör omfatta en förmåga att analysera storskaliga datamängder med lämpliga statistiska verktyg, samt kunskap inom olika programmeringsmiljöer såsom Python, R och Bash.
• Erfarenhet av att bereda och analysera DNA-prover från tex vävnad, spillning, urin och saliv.
• Goda kunskaper i Word, PowerPoint och Excel, samt förmåga till grafisk visualisering av större datamängder.
• Körkort för personbil (B-körkort) är meriterande. Arbetet kommer helt eller delvis bedrivas på forskningsstationen, vilket i princip är enbart tillgängligt med bil.

Det är en förutsättning att du har ett metodiskt arbetssätt, ett kritiskt tänkande, samt är noggrann, analytisk och engagerad i ditt arbete. Andra angelägna skickligheter för arbetet är god samarbetsförmåga, flexibelt och självgående arbetssätt samt förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt.

Placering:
Grimsö forskningsstation. 

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-05-28.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskningsassistent - tvister om skydd av arter

Institutionen för ekologi Tjänsten som forskningsassistent är baserad vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), där vi forskar om populationer, samhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans och söker lösningar för att mildra klimatförändringen, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i förvaltade landskap. Akti... Visa mer
Institutionen för ekologi
Tjänsten som forskningsassistent är baserad vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), där vi forskar om populationer, samhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans och söker lösningar för att mildra klimatförändringen, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i förvaltade landskap. Aktivt utåtriktat arbete och frekvent dialog med intressenter är viktiga aktiviteter. För att generera spetsforskning och främja hållbar förvaltning av naturresurser bygger vi omfattande nationella och internationella forskningssamarbeten.
Kan lagar rädda naturen?
Tjänsten som forskningsassistent sker inom det Formas-finansierade projektet 2019-00927 där det finns ett förslag att genomföra en kartläggning av rättsliga processer som rör skydd av arter i Europeiska unionen. Syftet med forskningen är att utveckla en teoretisk och tillämpad förståelse för samspelet mellan rättsliga och ekologiska system och att dokumentera, analysera, modellera och förbättra vår förståelse för hur lag och bevarande påverkar varandra, med målet att förbättra lagens förmåga att bevara arter.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en mycket motiverad juridisk forskningsassistent på halvtid som ska hjälpa till att sammanställa en databas med domslut om artskydd från förvaltningsdomstolar i EU:s medlemsstater. Vi vill få fram domslut från förvaltningsdomstolar som rör skyddade arter, eventuellt i alla europeiska länder. Målet är att täcka in flera taxa, t.ex. däggdjur, fåglar, amfibier och reptiler (fall av skydd gällande livsmiljöer omfattas inte). Databasen kommer att bestå av enskilda domstolsavgöranden i elektroniskt format. Arbetsuppgifterna omfattar datainsamling, sammanfattning och kodning av fall. Eftersom det troligen inte kommer att vara möjligt för en enda person att samla in alla uppgifter, kommer en viktig del av arbetet att vara att leta efter och kontraktera juridiska konsulter i olika länder som kommer att genomföra datainsamlingen i sitt eget land.

Kvalifikationer:
Det krävs en mastersexamen i juridik eller inom ett närliggande område, alternativt en juristexamen plus viss yrkeserfarenhet, flytande kunskaper i engelska och ett annat europeiskt språk på yrkesnivå samt dokumenterade kunskaper om förvaltningsrätt i minst ett europeiskt land. Dokumenterad erfarenhet av och intresse för bevarande av biologisk mångfald eller liknande frågor, dokumenterad erfarenhet av att arbeta med databaser eller informationsorganisering, vetenskaplig publicering samt kunskaper i ytterligare officiella språk inom Europeiska unionen är en fördel. Förmåga och erfarenhet av att informera och kommunicera med olika intressenter, t.ex. myndigheter, regeringar eller Europeiska kommissionen, är också en merit. En egenskap som anses viktig för tjänsten är relationsskapande.

Placering:
Arbetsplatsen är antingen Grimsö eller Uppsala.

Anställningsform:
Visstidsanställning under ett år med eventuell möjlighet till förlängning.

Omfattning:
50%.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Vi välkomnar din ansökan senast den 1 april 2022. Använd länken nedan.

Till ansökan ska bifogas (1) en redogörelse för vetenskapliga intressen och motiv för att söka denna tjänst (max 1500 ord), (2) ett CV inklusive en fullständig publikationslista om det finns någon, (3) kopior av examensbevis, (4) kopia av avhandlingen motsvarande minst 15 ECT, (5), kopia av pass om den sökande inte är europeisk medborgare, (6) en lista över minst två referenspersoner och deras kontaktuppgifter, och (7) eventuella skriftliga arbeten som den sökande anser är relevanta för tjänsten.

Observera att sökande som kallas till intervju ska lämna in bestyrkta kopior av intyg, diplom och betyg från tidigare studier vid ett internationellt erkänt lärosäte för högre utbildning (universitet eller högskola). Om den sökande är en utländsk medborgare kräver vi en bestyrkt kopia av sidan i ditt pass med dina personuppgifter och ett fotografi.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se Visa mindre

Forskare i viltekologi

Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Grimsö forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun,... Visa mer
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.
Grimsö forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun, och tillhör Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU). På forskningsstationen forskar och utbildar vi framförallt inom området viltekologi. Här finns också Viltskadecenter som utbildar och informerar om skador orsakade av fredat vilt och hur man förebygger dem.


Institutionen för ekologi
Byt ut detta stycke mot en beskrivning av rekryterande institution/avdelning/enhet. 
Arbetsuppgifter:
Vi söker en forskare med doktorsexamen som förväntas arbeta inom ett pågående forskningsprojekt som studerar järvens ekologi i den boreala skogen i södra delen av järvens skandinaviska utbredningsområde. Du ska som forskare arbeta självständigt med att utföra analyser, tolka och sammanställa resultat, samt skriva rapporter och vetenskapliga uppsatser. Du kommer framförallt arbeta med frågeställningar som fokuserar järvens rumsliga ekologi, reproduktion och födoval, samt hur dessa påverkas av mänsklig aktivitet (framförallt skogsbruk och jakt). Du kommer framförallt att använda positionsdata från GPS-försedda järvar, men även data från nationella inventeringar och data från kameror i fält, samt data inhämtat under predationsstudier. Du kommer att arbeta tillsammans med andra forskare inom ett svensk-norskt projekt med starkt fokus på tillämpad forskning, där kommunikation och samarbete med svensk-norsk viltförvaltning och andra avnämare, samt resultatförmedling till samhället, är viktiga delar.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en doktorsexamen i biologi/ekologi, gärna med inriktning på stora rovdjur, och projektet kräver avancerad kunskap om rumslig ekologi och populationsekologi. Du ska ha väl dokumenterade kunskaper i avancerad dataanalys, statistik och modellering (inklusive integrerad populationsmodellering [IPM], tidsserieanalyser och rumsliga analyser), hantering av GPS-data, samt goda färdigheter i att skriva vetenskapliga uppsatser. Dessutom ska du ha dokumenterad kunskap om boreala ekosystem, skandinavisk viltförvaltning och skogsbruk, samt tala och skriva flytande på svenska eller norska. Eftersom du till stor del kommer att arbeta med data insamlade i fält samt planera och leda visst fältarbete är det meriterande att ha erfarenhet av fältarbete med fokus på järv (t.ex. snöspårning, predationsstudier, användning av kameror). Du kommer att arbeta och delta i en aktiv forskargrupp, men förväntas ta initiativ och driva projektets framsteg självständigt. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att handleda studenter, då ett flertal studenter bedriver sina studentarbeten inom projekt. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper (t.ex. självständighet, noggrannhet, motivation). Eftersom resultatförmedling och kommunikation med avnämare är en viktig del i projektet är det meriterande att ha vana av att kommunicera forskningsresultat till olika samhällsgrupper.

Placering:
Grimsö forskningsstation.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning, 6 månader (oktober 2021-mars 2022) med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-05.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Forskare vid Grimsö forskningsstation

Ansök    Sep 29    Sveriges Lantbruksuniversitet    Biolog
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Grimsö forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun,... Visa mer
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.
Grimsö forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun, och tillhör Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU). På forskningsstationen forskar och utbildar vi framförallt inom området viltekologi. Här finns också Viltskadecenter som utbildar och informerar om skador orsakade av fredat vilt och hur man förebygger dem.


Arbetsuppgifter:
Vi söker en självständig och noggrann person till ett pågående forskningsprojekt på Grimsö forskningsstation. Som forskare kommer du huvudsakligen att vara verksam inom ett projekt där vi analyserar orsakerna till variationer i individuell överlevnad den skandinaviska vargpopulationen. Arbetsuppgifterna består av att sammanställa data på överlevnad och reproduktionsframgång hos varg genom att koppla individuella DNA-profiler till olika revir och flockar av varg samt att analysera dessa i ett överlevnadsperspektiv. En viktig del i projektet är att kommunicera resultat till intresseorganisationer och allmänheten.

Kvalifikationer:
Du ska ha en akademisk utbildning i biologi, motsvarande Phd med inriktning på biologi/ekologi. Du har goda kunskaper i användningen av Excel och ArcGIS (eller motsvarande) samt att arbeta med, och sammanställa, stora datamängder. Du har god erfarenhet med att läsa av och använda individ- och DNA-prov-baserade databaser samt goda kunskaper i att arbeta med olika typer av överlevnadsanalyser. God kunskap om vargars ekologi och biologi är meriterande.

Du har god erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till allmänheten och goda språkkunskaper i svenska och engelska och förmåga att skriva vetenskapliga uppsatser. För att kunna utföra arbetet på ett bra sätt krävs att du har ett metodiskt arbetssätt, ett kritiskt tänkande, god organisationsförmåga, och är detaljmedveten och flexibel. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som god samarbetsförmåga och förmåga att kunna arbeta självständigt.

Placering:
Grimsö forskningsstation.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 5 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-13.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre

Konsulent vid Viltskadecenter

Institutionen för ekologi Vi söker en ansvarstagande och noggrann person till SLU Viltskadecenter. På Viltskadecenter arbetar vi med utveckling och utbildning rörande hanteringen av skador av fredat vilt på växande gröda, tamdjur och hundar samt med inventering av stora rovdjur. SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle som finansieras av Naturvårdsverket. Vi finns på Grimsö Forskningsstation vid inst... Visa mer
Institutionen för ekologi
Vi söker en ansvarstagande och noggrann person till SLU Viltskadecenter. På Viltskadecenter arbetar vi med utveckling och utbildning rörande hanteringen av skador av fredat vilt på växande gröda, tamdjur och hundar samt med inventering av stora rovdjur.

SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle som finansieras av Naturvårdsverket. Vi finns på Grimsö Forskningsstation vid institutionen för ekologi. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av framför allt stora rovdjur och stora betande fåglar. Vi har också uppdrag inom inventering av stora rovdjur i Sverige. Vi samverkar med flera myndigheter och organisationer.

Mer information om SLU och institutionen för ekologi finns på universitetets webbplats www.slu.se.

Arbetsuppgifter:
Som medarbetare hos oss kommer du att jobba i en grupp engagerade personer som har jobbat tillsammans länge. Vi är totalt sex personer som arbetar på enheten. Arbetsuppgifterna varierar över tid beroende på vilka uppdrag som läggs på Viltskadecenter. En kontinuerlig del av ditt arbete är dock att vara ett stöd till länsstyrelserna i arbetet med rovdjursinventering och de IT-system som används för detta. Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift och känna dig bekväm med att prata inför både små och stora grupper av människor. Huvudsakliga arbetsuppgifter:


• Granska och stödja länsstyrelsernas inventeringsarbete i databasen Rovbase.
• Förbereda, driva och rapportera uppdrag som bedrivs i projektform.
• Delta i utbildningar av länsstyrelsernas personal.
• Löpande uppdatera webbplats och sociala media.
• Ta fram kartor och andra underlag till länsstyrelser, Naturvårdsverket och andra myndigheter.
• Besvara frågor från myndigheter, enskilda lantbrukare och andra intressenter via telefon, e-post och informationsmöten.
• Ovanstående arbetsuppgifter kan gälla stora rovdjur såväl som stora betande fåglar.

I tjänsten ingår resor och arbete kvällstid förekommer.

Kvalifikationer:
Det är en förutsättning att du har ett metodiskt arbetssätt, ett kritiskt tänkande, samt är noggrann, analytisk och engagerad i ditt arbete. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, flexibelt och självgående arbetssätt samt förmågan att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt. Det är en fördel om du har lätt för att prioritera om i ditt arbete och har förmåga att avgränsa och prioritera.

Du kommer att ha mycket kontakt med myndigheter, intresseorganisationer, media, enskilda lantbrukare och andra berörda, så du behöver vara en öppen, social och jordnära person som trivs med att möta människor.

Erfarenhet av GIS och forskning är önskvärt men inte ett krav.


• Eftergymnasial utbildning med inriktning mot biologi, jordbruk, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• Vana att kommunicera på engelska.
• Mycket goda kunskaper i Excel och Word.
• Körkort för personbil (B körkort).

Placering:
Grimsö forskningsstation/Viltskadecenter

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning i två år med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Visa mindre